Shinkansen

Railway station

Jernbanestation - Tokyo


Shinkansen

Shinkansen - Tokyo


Shinkansen

Shinkansen - indenfor


Station Kiosk

Kiosk på stationen